PTR taisyklės

Jūs esate čia

Rekomenduojame aplankyti

Projektai
Atnaujinta: Pen, 10/06/2022 - 16:40

PROFESINIO TOBULINIMO RĖMIMO FONDO KAUPIMO

IR ETIŠKO FONDO LĖŠŲ NAUDOJIMO TAISYKLIŲ APRAŠAS

2022 m. birželio 10 d.

Vilnius

Atsižvelgdama į IVD prietaisų/reagentų gamintojų/tiekėjų „MedTech Europe“ Etiško verslo praktikos kodeksą (toliau – Kodeksas), Lietuvos laboratorinės medicinos draugija (LLMD) 2017 m. kovo 10 d. įsteigė specialią priemonę – LLMD narių Profesinio tobulinimo rėmimo fondą (toliau – Fondas) ir nustato etiško Fondo lėšų naudojimo taisykles. Taisyklėmis apibrėžiama LLMD konferencijų organizavimo bei tikrųjų LLMD narių (laboratorinės medicinos specialistų) kvalifikacijos kėlimo bei tobulinimo tvarka. LLMD Fondo paskirtis – Draugijos organizuojamų renginių (toliau – Draugijos renginiai) finansavimas, tikrųjų Draugijos narių kvalifikacijos kėlimo bei tobulinimo finansavimas (toliau – Išoriniai renginiai). Fondo lėšas sudaro Edukacinės paskirties paramos lėšos (toliau – Parama), gaunamos iš Paramos davėjų. Fondo lėšų paskirstymas planuojamas Valdybos posėdyje sudarant einamųjų metų Draugijos ir Išorinių renginių planą.

 

Fondo lėšos LLMD narių dalyvavimui Išoriniuose renginiuose skiriamos atsižvelgiant į prioritetų eiliškumą:

 • LLMD narys renginyje skaito žodinį pranešimą, teikia tezes ir/ar stendinį pranešimą, yra renginio mokslinio/organizacinio komiteto narys, pirmininkauja renginio mokslinei sesijai;
 • LLMD narys dalyvauja kaip IFCC, EFLM ar kitų profesinių draugijų nacionalinis atstovas / komiteto ar darbo grupės narys / narys korespondentas;
 • LLMD narys yra LR SAM ir/arba LLMD sudarytų darbo grupių narys;
 • LLMD narys yra jaunasis mokslininkas iki 35 metų, per pastaruosius metus publikavęs bent vieną straipsnį „Laboratorinė medicina“ ar kitame recenzuojamame žurnale;
 • kiti LLMD nariai, pateikę nustatytos formos raštišką prašymą Paramai gauti.

 

Fondo lėšomis gali būti finansuojamas Išorinių renginių:

 • registracijos mokestis (pageidautina, išankstinės registracijos mokestis);
 • apgyvendinimo išlaidos (tik vykstant į užsienio šalyse organizuojamus Išorinius renginius ir neviršijant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. Nutarimu Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ nurodytos gyvenamojo ploto nuomos dienos normos);
 • kelionės išlaidos (tik standartinės/ekonominės klasės lėktuvo bilietai arba autobusų/traukinių bilietai, kai nėra skrydžių į renginio miestą).

 

Fondo lėšomis nefinansuojamas Išorinių renginių:

 • dalyvavimo socialiniuose renginiuose mokestis;
 • taksi, viešojo transporto bilietai, kitos transporto paslaugos nuvykus į užsienio šalyse organizuojamus Išorinius renginius;
 • bet kokios asmeninės LLMD narių išlaidos;
 • bet kokios LLMD narius lydinčių asmenų išlaidos;
 • kelionių draudimas;
 • dienpinigiai.

 

LLMD nariai, pageidaujantys gauti finansinę paramą kvalifikacijos kėlimui / tobulinimuisi, Draugijai pateikia:

 • pasirašytą prašymą (LLMD prašymo „Dėl profesinio tobulinimo rėmimo“ forma);
 • Išorinio renginio, kuriame LLMD narys planuoja dalyvauti, programą;
 • renginiui teikiamo pranešimo santrauka (jeigu teikiama);
 • kvietimo dalyvauti Išoriniame renginyje ar kelialapio kopiją (jei tokią turi);
 • įrodymą, apie sumokėtus LLMD narystės mokesčius (pvz., pavedimo kopiją, filialo pirmininko rezoliuciją ant prašymo ir pan.).

 

© 2024, Lietuvos laboratorinės medicinos draugija