Lietuvos laboratorinės medicinos draugijos narystės mokesčiai

Jūs esate čia

Rekomenduojame aplankyti

Projektai
Atnaujinta: Pir, 25/03/2019 - 16:08

Tikrųjų LLMD narių mokesčiai (galioja 2018-2022 metams):

  1. Bazinis LLMD tikrojo nario metinis mokestis – 20 Eur. Bazinis LLMD tikrojo nario metinis mokestis suteikia teisę nemokamai dalyvauti Filialo, kuriam priklauso narys, organizuojamose konferencijose, kasmetiniame LLMD suvažiavime ir kartu rengiamoje mokslinėje – praktinėje konferencijoje, gauti prieigą prie elektroninės žurnalo „Laboratorinė medicina“ versijos Draugijos interneto svetainėje www.llmd.lt.
  2. Visas LLMD tikrojo nario metinis mokestis – 25 Eur. Visas LLMD tikrojo nario metinis mokestis suteikia visas Bazinio mokesčio privilegijas, papildomai suteikiama spausdinta žurnalo „Laboratorinė medicina“ versija.
  3. Metinis nario mokestis biomedicinos technologams – 15 Eur. Jis suteikia visas Bazinio mokesčio privilegijas.
  4. Metinis nario mokestis laboratorinės medicinos gydytojams rezidentams ir medicinos biologijos magistrantams – 15 Eur. Jis suteikia visas Bazinio mokesčio privilegijas.
  5. Vienkartinis stojamasis LLMD tikrojo nario mokestis – 20 Eur. Jis netaikomas besimokantiems laboratorinės medicinos gydytojams rezidentams ir medicinos biologijos magistrantams.

 

LLMD tikrojo nario metinis mokestis sumokamas per einamųjų metų I ketvirtį (t.y. iki kovo 31 d.). Nustatytų dydžių mokesčiai taikomi iki LLMD ataskaitinio – rinkiminio suvažiavimo (preliminariai iki 2022 m. balandžio pabaigos).

 

Ištraukos iš LLMD įstatų:

  • LLMD lėšas sudaro stojamasis ir metiniai tikrųjų, asocijuotų ir korporatyvinių narių mokesčiai, rėmėjų įnašai, leidybos ir kitos teisėtai įgytos lėšos (Įstatų 10.1 punktas). 
  • LLMD tikrieji nariai privalo: Sumokėti stojamąjį ir mokėti metinį nario mokestį (Įstatų 3.3.3 punktas). 
  • LLMD nariai vienijasi ir savo teises suvažiavime įgyvendina per filialus: Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio (Įstatų 9.1 punktas). Todėl su naryste susijusius mokesčius moka atitinkamų filialų iždininkams. 

 

Parengta vadovaujantis LLMD įstatais (2012 m. leidimas), LLMD suvažiavimo nutarimu (2018-04-12 d.) ir LLMD valdybos veiklos reglamentu (patvirtintu 2013-05-28 d.).

 

Kaip susimokėti narystės mokesčius Vilniaus filialo nariams, detaliai aprašyta čia.

© 2023, Lietuvos laboratorinės medicinos draugija