Lietuvos laboratorinės medicinos draugijos narystės mokesčiai

Jūs esate čia

Rekomenduojame aplankyti

Projektai
Atnaujinta: Ket, 13/06/2024 - 12:03

Tikrųjų LLMD narių mokesčiai (galioja 2023-2028 metais):

  1. LLMD tikrojo nario metinis mokestis – 30 Eur, suteikia teisę nemokamai dalyvauti Filialo, kuriam priklauso narys, organizuojamose konferencijose, kasmetiniame LLMD suvažiavime ir kartu rengiamoje mokslinėje – praktinėje konferencijoje, gauti prieigą prie elektroninės žurnalo „Laboratorinė medicina“ versijos Draugijos interneto svetainėje www.llmd.lt.
  2. LLMD tikrojo nario metinis mokestis biomedicinos technologams – 20 Eur, suteikia visas tikrojo nario privilegijas.
  3. LLMD metinis nario mokestis laboratorinės medicinos gydytojams rezidentams, medicinos biologijos, medicinos genetikos magistrantams – 20 Eur, suteikia visas tikrojo nario privilegijas.
  4. Vienkartinis stojamasis LLMD tikrojo nario mokestis – 30 Eur. Jis netaikomas besimokantiems laboratorinės medicinos gydytojams rezidentams, medicinos biologijos, medicinos genetikos magistrantams.

 

LLMD tikrojo nario metinis mokestis sumokamas per einamųjų metų I ketvirtį (t.y. iki kovo 31 d.). Nustatytų dydžių mokesčiai taikomi iki LLMD ataskaitinio – rinkiminio suvažiavimo (preliminariai iki 2028 m. balandžio pabaigos).

 

Ištraukos iš LLMD įstatų:

  • LLMD lėšas sudaro stojamasis ir metiniai tikrųjų, asocijuotų ir korporatyvinių narių mokesčiai, rėmėjų įnašai, leidybos ir kitos teisėtai įgytos lėšos (Įstatų 10.1 punktas). 
  • LLMD tikrieji nariai privalo: Sumokėti stojamąjį ir mokėti metinį nario mokestį (Įstatų 3.3.3 punktas). 
  • LLMD nariai vienijasi ir savo teises suvažiavime įgyvendina per filialus: Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio (Įstatų 9.1 punktas). Todėl su naryste susijusius mokesčius moka atitinkamų filialų iždininkams. 

 

Parengta vadovaujantis LLMD įstatais (2012 m. leidimas), LLMD suvažiavimo nutarimu (2023-04-27 d.) ir LLMD valdybos veiklos reglamentu (patvirtintu 2014-03-14 d., protokolo Nr. 1-2014).

 

Stojimo į LLMD (Lietuvos laboratorinės medicinos draugijos) tvarka

Prašymo formos filialais:

Kauno filialo

Klaipėdos filialo

Panevežio filialo

Šiaulių filialo

Vilniaus filialo

 

 

 

© 2024, Lietuvos laboratorinės medicinos draugija