Nario erdvė

Jūs esate čia

Rekomenduojame aplankyti

Projektai
 1. Užpildytą ir pasirašytą (ranka arba el. parašu) prašymo formą (žr. čia) nusiųskite el. paštu LLMD filialo, kurio teritorijoje dirbate, vadovui:
  a. LLMD Vilniaus filialo pirmininkei Ingai Bikulčienei inga.bikulciene@mf.vu.lt;
  b. LLMD Kauno filialo pirmininkei Astrai Vitkauskienei astra.vitkauskiene@kaunoklinikos.lt
  c. LLMD Klaipėdos filialo pirmininkei Jelenai Kopeykinienei j.kopeykiniene@kul.lt
  d. LLMD Šiaulių filialo pirmininkui Gintarui Makštučiui makstutisg@gmail.com
  e. LLMD Panevėžio filialo pirmininkei Rasai Umantienei umantiene@gmail.com
 2. Sumokėkite stojamąjį ir metinį nario mokesčius. 2023-2028 m. mokesčių mokėjimo tvarka: 
  Vienkartinis stojamasis mokestis – 30 Eur (* – besimokantiems, t. y. laboratorinės medicinos gydytojams rezidentams, medicinos biologijos magistrantams, medicinos genetikos magistrantams, studijuojantiems biomedicinos technologo kvalifikaciją suteikiančiose studijose netaikomas).
  Metinis nario mokestis:
  1. Biomedicinos technologams – 20 Eur;
  2. Medicinos biologams, medicinos genetikams, laboratorinės medicinos gydytojams ir kt. specialistams – 30 Eur;
  3. Besimokantiems (bakalauro arba magistro studijose, rezidentams) – 20 Eur.
  Visa stojančiojo pervedama suma* yra 50, 60 arba 20 Eur.
   
  PASTABA! Žurnalo „Laboratorinė medicina“ prenumerata (popierinė) nesiejama su nario mokesčiu, už popierinę prenumeratą mokama atskirai. Elektroninė versija nariams NEMOKAMA.
   
  Mokesčius sumokėti galima pagal žemiau nurodytus rekvizitus:
  1. Mokant Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio filialams:
      Gavėjas: Lietuvos laboratorinės medicinos draugija
      Įmonės kodas: 290738250
      Vilniaus filialo sąskaitos Nr.: LT52 7300 0100 3564 1091;
      Klaipėdos filialo sąskaitos Nr.: LT86 7300 0101 5142 2783;
      Šiaualių filialo sąskaitos Nr.: LT40 7300 0101 5142 2835;
      Panevėžio filialo sąskaitos Nr.: LT47 7300 0101 5142 2806;
      Bankas: AB Swedbank;
      Banko kodas: 73000;
      Mokėjimo paskirtyje nurodykite: Asmens, už kurį mokami mokesčiai, vardą ir pavardę, metus, už kuriuos yra mokami mokesčiai.
  2. Mokant Kauno filialui:
      Gavėjas: Lietuvos laboratorinės medicinos draugijos Kauno filialas
      Įmonės kodas: 303310377;
      Kauno filialo sąskaitos Nr.: LT24 4010 0510 0206 8489;
      Bankas: Luminor Bank;
      Banko kodas: 40100;
      Mokėjimo paskirtyje nurodykite: Asmens, už kurį mokami mokesčiai, vardą ir pavardę, metus, už kuriuos yra mokami mokesčiai.
© 2024, Lietuvos laboratorinės medicinos draugija